Gdy niezdolność do życia w związku stoi na przeszkodzie wszelkich stosunków…

Trudności z życiem w związku

Niekiedy mamy wątpliwości, czy potrafimy żyć w związku. Nie każdemu łatwo przychodzi poświęcić się całym sercem nowemu partnerowi. Niekiedy męczy nas brak wiary w siebie i własne możliwości, innym razem zastanawiamy się, czy w ogóle potrafimy żyć z kimś razem.

Trudności z życiem w związku

Niezdolność do życia w związku wykazują osoby, które przeżyły poważny zawód miłosny, bądź nigdy nie miały satysfakcjonującego pożycia partnerskiego. Niekiedy single żyją tak długo bez partnera, że zaczynają wątpić, czy uda im się stworzyć udany związek. Takie wątpliwości są naturalne i zazwyczaj mijają wraz z poznaniem odpowiedniego partnera i pracą nad związkiem.

Emocjonalny analfabetyzm

Istnieją jednak ludzie, którzy cechują się poważnymi zaburzeniami w tworzeniu relacji międzyludzkich. Niezdolność do życia w związku zdradza się u nich następującymi cechami:

• brakiem umiejętności rozpoznawania swoich emocji;

• trudnościami w odczuwaniu, przeżywaniu, rozumieniu, rozróżnianiu i nazywaniu własnych uczuć i emocji;

• niezdolnością odróżniania pobudzenia emocjonalnego od zmian fizjologicznych organizmu; zmiany wywołane przez emocje odczytują jako doznania fizjologiczne spowodowane przez czynniki zewnętrzne i skupiają się na objawach i doznaniach fizjologicznych (np. dreszcz wywołany podnieceniem interpretują jako efekt przeciągu);

• niezdolnością zmian stanów emocjonalnych poprzez własne zachowanie;

• nieumiejętnością odreagowywania napięcia psychicznego i stresu, przy jednoczesnym braku motywacji do szukania wsparcia innych osób;

• ubogą wyobraźnią i brakiem zdolności do marzeń i fantazji;

• myśleniem nadmiernie ukierunkowanym na fakty i konkrety, powiązanym z koncentrowaniem się na powierzchownych aspektach problemów i niechęcią do zgłębiania się w szczegóły;

niezdolność do życia w związku to również unikanie trudnych sytuacji poprzez nieadekwatne zachowania, mające zamaskować nieumiejętność oceny sytuacji;

• niezdolnością radzenia sobie ze stresem przy jednoczesnym braku motywacji do szukania i korzystania ze wsparcia innych osób;

• uleganiem nastrojowi depresyjnemu;

• nieumiejętnością nawiązania głębokich kontaktów z innymi ludźmi.

Zespół tych cech nazywanych aleksytymia związany jest z odmienną budową mózgu i częściej dotyka mężczyzn, niż kobiety.

Niezdolność do życia w związku

Osoba, która nie potrafi odróżniać uczuć zarówno własnych i innych osób, jest najczęściej również niezdolna do stworzenia związku, żyje ona we własnym świecie a inne osoby nie są jej potrzebne. Brak dostępu do własnych uczuć prowadzi do rezygnacji z wchodzenia w bliskie związki emocjonalne, a jeśli się takie pojawią są zazwyczaj mało satysfakcjonujące. Na zewnątrz osoby takie sprawiają wrażenie dobrze opanowanych i przystosowanych społecznie.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB