Badania

Miliony singli w badaniach eDarling

Każdego roku blisko trzynaście milionów singli z dwudziestu pięciu krajów decyduje się zaufać eDarling i za pośrednictwem naszego portalu szuka wymarzonego partnera, z którym będą mogli stworzyć trwały związek. Rejestrując się na platformie, każdy z nich wypełnia naukowo opracowany test osobowości. Składa się on z ponad 280 pytań, dotyczących m.in. ważnych cech charakteru, wyznawanych wartości, priorytetów życiowych, zainteresowań oraz kryteriów, jakie powinien spełniać wymarzony partner.

W oparciu o te dane eDarling udostępnia użytkownikom indywidualnie wyselekcjonowane propozycje partnerów. W celu stałego ulepszania obecnie stosowanego algorytmu doboru partnerskiego, nasi eksperci na bieżąco analizują m.in. reakcje użytkowników na przedstawiane im propozycje partnerów oraz dane dotyczące nawiązywania kontaktów. Każdego dnia zespół analityków eDarling, z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych osobowych, bada miliony różnorodnych danych, tworząc w ten sposób jedną z najbardziej rozbudowanych baz danych dotyczących zachowań singli, którzy poszukują partnera za pośrednictwem Internetu.

Współpraca z wiodącymi uniwersytetami

Wraz z nadejściem 2011 roku portal eDarling rozpoczął współpracę z uznanymi naukowcami zatrudnionymi przez wiodące ośrodki akademickie na całym świecie, udostępniając im do badań anonimowe dane statystyczne. Do grona partnerów portalu zaliczają się m.in. prof. dr Melinda Mills, socjolog z Uniwersytetu w Groningen oraz dr psychologii Jochen Gebauer i prof. dr Constantine Seidikides z berlińskiego Uniwersytetu Humboldta.

Działania podjęte przez eDarling mają na celu zarówno ogólnie rozumiane wsparcie środowiska naukowego psychologów, jak również uzyskanie wyników i wniosków, które pozwolą na dalszą optymalizację usług oferowanych przez serwis.

Nasi partnerzy

Prof. Dr. Melinda Mills

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Groningen, HolandiaWe współpracy z jedenastoosobowym międzynarodowym zespołem badawczym, dr Melinda Mills zajmuje się analizą zagadnień dotyczących porównania zachowań singli z różnych krajów, poszukujących partnera za pośrednictwem Internetu („Online daters in a cross-national comparative perspective”). Jej osiągnięcia naukowe były wielokrotnie doceniane – jednym z otrzymanych wyróżnień było udzielone przez Holenderską Fundację na Rzecz Nauki (NWO) dofinansowanie projektu badawczego kwotą blisko 900.000 Euro.

„Dane dostarczone nam przez eDarling stwarzają niepowtarzalną okazję do dokładnego zbadania tego zjawiska i otwierają nowe drogi pozwalające na prowadzenie innowacyjnych badań.” prof. dr Melinda Mills, czerwiec 2011

dr Jochen Gebauer

Instytut Psychologii
Uniwerstet Humboldta, Berlin, NiemcyDr Jochen Gebauer we współpracy z uznanymi naukowcami z całej Europy zajmuje się badaniem mechanizmów osobowościowych oraz socjopsychologicznych. Do analiz wykorzystuje m.in. dane dostarczone przez serwis eDarling. Spectrum jego badań obejmuje tematy związane z relacjami pomiędzy religijnością a stanem zdrowia psychicznego, przy czym szczególny nacisk Gebauer kładzie na porównanie tych relacji u mieszkańców krajów religijnych (np. Turcja, Polska) oraz laickich (np. Szwecja, Francja). Jego praca poświęcona temu zagadnieniu została opublikowana w jednym z najważniejszych psychologicznych czasopism fachowych, Psychological Science.

Dr. Martin Bruder

Instytut Psychologii
Uniwersytet w Konstancji, NiemcyDr Martin Bruder z Uniwersytetu w Konstancji kieruje pracami młodej grupy badawczej zajmującej się zagadnieniami dotyczącymi moralności i emocji. W szczególności koncentruje się na następujących aspektach: Jaką rolę odgrywają w naszym życiu emocje? Czy i kiedy jesteśmy skłonni do współpracy, prospołecznego i moralnego zachowania? We współpracy z eDarling dr Bruder analizuje różnice między kobietami a mężczyznami w kwestii wymagań stawianych potencjalnemu partnerowi. Razem z Jochenem Gebauerem bada na przykład, jak istotne jest kryterium „wysokie dochody partnera” i czy jest ono powiązane z wysokością własnych dochodów oraz z ogólnym stanem dobrobytu danego społeczeństwa.

Współautorzy

prof. dr Mark R. Leary

Instytut Psychologii and Neurologii
Duke University, Karolina Północna, USAMark Leary, profesor psychologii i neurologii na Uniwersytecie Duke w USA, stoi na czele Katedry Psychologii Społecznej. Należy do grona najbardziej cenionych specjalistów w tej dziedzinie, a lista jego publikacji naukowych obejmuje 12 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze Leary obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z tożsamością człowieka, jego sferą emocjonalną oraz motywacją międzyludzką. W pracy naukowej Leary zajmuje się także tematami z pogranicza psychologii społecznej i psychologii zdrowia.

prof. dr Delroy L. Paulhus

Instytut Psychologii
Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, B.C., CanadaDr Delroy L. Paulhus jest profesorem uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, B.C., Canada. Jest także członkiem Stowarzyszenia Nauk Psychologicznych, Zachodniego Stowarzyszenia Psychologów i Kanadyjskiego Związku Psychologów. Przedmiotem badań prowadzonych przez Profesora Paulhusa są zagadnienia orientacji sprawczej i wspólnotowej, overclaming, problematyka dotycząca oszukiwania siebie i innych, zarządzanie wrażeniami oraz analiza ciemnych stron ludzkiej osobowości. Jego naukowe publikacje dotyczące zniekształcania udzielanych odpowiedzi (tzw. efekt respondencki) zaliczają się do najbardziej znanych i cenionych w tej dziedzinie.

prof. dr Constantine Sedikides

Instytut Psychologii
Uniwersytet w Southampton, Wielka BrytaniaConstantine Sedikides jest dyrektorem „Center for Research on Self and Identity” na Uniwersytecie w Southampton. Zaliczany jest do grona najważniejszych naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z psychologią osobowości oraz psychologią społeczną. Dotychczas opublikował 11 książek oraz ponad 200 arykułów naukowych.

Publikacje i prezentacje

Gebauer, J. E., Wagner, J., Sedikides, C., & Neberich, W. (2012). Agency-Communion and Self-Esteem Relations are Moderated by Culture, Religiosity, Age, and Sex: Evidence for the “Self-Centrality Breeds Self-Enhancement” Principle. Paper accepted for publication in Journal of Personality.

Gebauer, J. E. (2012, March). On Big Two’s mean(ing)s: Agency-for-communion and communion-for-agency. Vortrag auf der 8th European Spring Conference on Social Psychology in St. Moritz, Schweiz.

Gebauer, J. E., Paulhus, D., & Neberich, W. (2012). Big Two Personality and Religiosity Across Cultures: Communals as Religious Conformists and Agentics as Religious Contrarians. Paper accepted for publication in Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Leary, M. R., & Neberich, W. (in press). Unfortunate first names: Effects of name-based relational devaluation and interpersonal neglect. Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Neberich, W. (in press). Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity. Psychological Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., Maio, G. R., & Neberich. W. (2011). Verdammte Selbstvergötterung: Selbstliebe selbst unter Religiösen? [Damned narcissism: Self-love among religious people.] Talk, 11th Conference of the German Society for Psychology, section differential psychology, personality psychology, and psychological diagnostics, 09/26th – 28th, University Saarbrücken, Germany.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012) Partner Preferences and Racial Homophily in Online Dating: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der internationalen Jahreskonferenz “Population Association of America” (PAA 2012), 3. – 5. Mai, San Francisco, USA.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012). Racial Homophily and Exclusion in Online Dating Preferences: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der “European Population Conference” (EPC 2012), 13. – 16. Juni, Stockholm, Schweden.

Mills, M. C. & Potarca, G.F. (2011). Partner preferences and racial homophily in online dating: A cross-national comparison. Talk given at the ECSR 20th Anniversary Conference (European Society or Societies? A 20-Year Perspective), December 14-17, University College Dublin, Ireland.

O autorze: cdelgado Zobacz więcej artykułów autorstwa cdelgado