Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: Maj 2017


W celu przedstawienia Państwu odpowiednich propozycji  innych Użytkowników portalu randkowego, eDarling zastrzega sobie prawo do pobierania, przetwarzania oraz użytku Państwa danych osobowych. Nasz portal przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego przetwarzania oraz ochrony danych osobowych swoich Użytkowników (t.j. użytkowników internetowego serwisu randkowego eDarling). Dlatego stworzyliśmy obszerny system obejmujący środki techniczne i organizacyjne, zapewniające jak najlepsze bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników:

•    Wszystkie przekazywane nam podczas rejestracji lub logowania dane (np. dane kontaktowe, informacje zamieszczone w profilu, a w przypadku Użytkowników Premium dane dotyczące płatności), są przesyłane przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL (Secure Socket Layer).
•    Dzięki zastosowaniu zapory internetowej (firewall) nieuprawnione osoby nie mają dostępu do informacji zawierających dane osobowe.
•    Dostęp do tych informacji ma tylko niewielka grupa odpowiednio przeszkolonych pracowników, jedynie w określonych przypadkach (por. pkt. 2 niniejszego dokumentu: Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych).

Stosowane przez eDarling regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z niemieckim oraz europejskim prawem o ochronie danych osobowych. Ponieważ kontakt między użytkownikami portalu odbywa się za pośrednictwem prywatnych systemów przesyłania wiadomości, w żadnym momencie nie są udostępniane dane kontaktowe takie jak adres e-mail czy dane osobowe (imię i nazwisko). W ten sposób sami Państwo decydujecie, czy i kiedy chcecie udostępnić tego typu dane poznanym na portalu osobom. Prosimy o zapoznanie się z naszymi poradami na temat poszukiwania partnera w Internecie.


1.    Ochrona danych osobowych użytkowników portalu eDarling


Strona internetowa eDarling jest własnością niemieckiej firmy Affinitas GmbH z siedzibą  przy Kohlfurter Straße 41/43. 10999 Berlin. Firma Affinitas GmbH jest podmiotem odpowiedzialnym w myśl przepisów stosownej dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.

eDarling jest poważnym portalem internetowym, który ma na celu pomoc użytkownikom w znalezieniu odpowiedniego partnera. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy restrykcyjnych przepisów prawa niemieckiego oraz europejskiego w tym zakresie, a bezpośrednie stosowanie niemieckiego prawa ochrony danych osobowych (a nie prawa polskiego) wynika z postanowień dyrektywy 95/46/WE oraz art. 3a ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, zgodnie z przepisami europejskimi, świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę.

Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) oraz niemiecka ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz) określają zasady ochrony danych osobowych. Do tych danych należą m.in. adres e-mail oraz imię i nazwisko użytkownika. Ochrona nie obejmuje danych traktowanych jako anonimowe (por. § 3 pkt. 6 BDSG), które nie mogą zostać przyporządkowane określonej lub możliwej do określenia osobie, lub mogą zostać do niej przyporządkowane poprzez nieproporcjonalnie duży nakład czasu, finansowy i siły roboczej.

W celu umożliwienia świadczenia usług przez eDarling, dane osobowe użytkowników są pobierane, opracowywane i przetwarzane („używane”). W ramach obowiązujących regulacji prawnych, eDarling zastrzega sobie prawo do anonimowej analizy profili użytkowników w celach reklamowych, do badań marketingowych oraz dla ulepszenia jakości serwisu, jednak tylko w przypadku, gdy użytkownik nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy wykorzystywania jego danych w tym celu.  
Poniżej szczegółowo wyjaśniamy Państwu, w jaki sposób zapewniamy ochronę  danych osobowych naszych Użytkowników oraz do jakich celów tych danych używamy. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem:

 Affinitas GmbH
- Dział Obsługi Klienta eDarling -
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin

E-mail: security@edarling.pl
2. Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych

Wszystkie przekazywane nam podczas rejestracji lub logowania dane (np. dane kontaktowe, informacje zamieszczone w profilu, a w przypadku zamówienia Członkowstwa Premium również dane dotyczące płatności), są przesyłane przy użyciu połączenia szyfrowanego. Szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo danych przesyłanych pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem i zapobiega nadużyciom, np. przechwytywaniu danych.

Stosowaną przez nas techniką szyfrowania jest SSL (Secure Socket Layer). Technika ta cieszy się dużym zaufaniem i jest używana na całym świecie. Także w procesie administracji naszych baz danych, stosujemy wszystkie dostępne techniczne środki zaradcze w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania Państwa danych. Dostęp do nich ma tylko wąska grupa specjalnie przeszkolonych pracowników, jedynie w celu kontroli jakości serwisu, udzielania odpowiedzi na skargi oraz zapobiegania próbom oszustwa.

3.    Pobieranie, przetwarzanie i użycie danych przez eDarling

eDarling to profesjonalny randkowy serwis internetowy, którego działanie opiera się na naukowo opracowanej metodzie doboru partnerskiego, której celem jest optymalne dopasowanie do siebie osób pragnących stworzyć stały związek.
W celu świadczenia usługi, eDarling pobiera, przetwarza i wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe. W większości przypadków dane są przetwarzane anonimowo. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.
   
a)    Bez rejestracji

Jeśli odwiedzają Państwo ogólnie dostępne strony na portalu eDarling, nie rejestrując się w naszym portalu, to nie pobieramy od Państwa żadnych danych osobowych.
W przypadku każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, standardowe procedury polegają na zapisaniu, bez odniesienia do konkretnej osoby:

•    Adresu IP komputera, z którego połączono się ze stroną
•    Adresu strony internetowej, z której zostali Państwo przekierowani do naszego portalu.
•    Podstron odwiedzanych przez Państwa na naszym portalu
•    Daty oraz czasu pobytu na stronie
•    Typu i ustawień przeglądarki
•    Informacji o systemie operacyjnym

Te dane są przez nas anonimowo analizowane wyłącznie do celów statystycznych.


b)    Z rejestracją (Członkostwo Podstawowe i Członkowstwo Premium)

Jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację w serwisie eDarling, którego oferta została przedstawiona w zakładce Pomoc oraz w Regulaminie, konieczne będzie podanie przez Państwa swoich danych osobowych, umożliwiających korzystanie z  naszego serwisu.

eDarling wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przez Państwa podane (np. dane kontaktowe podane podczas rejestracji, informacje zamieszczone w profilu, zdjęcia). W wielu przypadkach mogą Państwo samodzielnie decydować, jakie dane i informacje o sobie chcą Państwo podać w swoim profilu oraz / lub w kryteriach wyszukiwania. Dane konieczne do zawarcia umowy są zawsze oznaczone jako pola obowiązkowe (np. adres e-mail), tak byście wiedzieli Państwo, z podania których danych mogą Państwo zrezygnować, a które są obowiązkowe. Poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące procesu rejestracji oraz działania naszej metody doboru partnerskiego znajdą Państwo w zakładce Pomoc.

aa) W przypadku bezpłatnej rejestracji konieczne jest podanie przez Państwa następujących danych:
•    Płeć
•    Płeć poszukiwanego partnera
•    Adres e-mail
•    Hasło
Po dokonaniu rejestracji będą Państwo mogli wypełnić naukowo opracowany test osobowości, w którym poprosimy Państwa o podanie następujących danych, umożliwiających dobór odpowiedniego partnera:
•    Kod pocztowy
•    Data urodzenia
•    Wzrost
•    Stan cywilny
•    Wykształcenie
•    Zawód
•    Dochody

Ponadto podczas rozwiązywania testu zostaną Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań (dotyczących np. zainteresowań, cech charakteru, cech pożądanych u partnera), stanowiących podstawę świadczonej przez nas usługi doboru partnerskiego i Państwa profilu na portalu eDarling i które podlegają zwiększonej ochronie prawnej i techniczniej

bb) Jeśli zdecydują się Państwo na zamówienie płatnego Członkowstwa Premium, podczas procesu płatności zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych:
•    Imię i nazwisko
•    Dane dotyczące karty kredytowej lub konta bankowego

Państwa dane do płatności są przetwarzane przez dostarczyciela usług płatniczych Adyen GmbH, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Niemcy ( zwany dalej Adyen). W celu ułatwienia dokonania kolejnych płatności i kontynuowania dostępu do usługi Premium, dane do płatności są dostępne dla dostawcy płatności. Dane są zachowane po dokonaniu pierwszej płatności, przechowywane i dostępne w skróconej formie dla zapewnienia ochorony danych. Oczywiście można dodać nową formę płatności. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta eDarling.

Po dokonaniu płatności mogą Państwo dobrowolnie podać swój adres oraz numer telefonu.

cc) Na stronie eDarling można zalogować się podając swój adres e-mail oraz ustanowione przez siebie hasło. Podczas każdorazowego korzystania z portalu, dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach protokołu, tzw. server logfiles. Dotyczy to poniższych danych:
•    Adres IP komputera, z którego połączono się ze stroną
•    ID użytkownika na platformie eDarling
•    Adres wyświetlanej strony
•    Data i godzina dostępu do strony
•    Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie
•    Ilość przesyłanych danych
•    Informacja, czy strona została prawidłowo wyświetlona
•    Pliki cookie sesji
•    Numer identyfikacyjny sesji
Te dane są przez nas anonimowo wykorzystywane do celów statystycznych.

dd) W celu świadczenia usługi, eDarling umożliwia użytkownikom portalu dostęp do następujących danych osobowych:

• Pozostali Użytkownicy mają dostęp do informacji zawartych w Państwa profilu. Użytkownicy Premium mogą dodatkowo oglądać zamieszczone przez Państwa zdjęcia.

• Państwa profil i zamieszczone w nim informacje oraz zdjęcia są proponowane innym Użytkownikom zgodnie z zasadami działania metody doboru partnerskiego. Zmieniając ustawienia swojego konta, mogą Państwo aktywować lub dezaktywować funkcję doboru partnerskiego. Jeśli ta funkcja jest dezaktywowana, Państwa profil nie będzie proponowany innym użytkownikom i nie będą Państwo otrzymywali od nas propozycji partnerów.
• Pozostali Użytkownicy są powiadamiani o fakcie, że odwiedzili Państwo ich profil. Również Państwo mogą sprawdzić, kto odwiedził Wasz profil. Jest to ważny element komunikacji między użytkownikami oraz istotna część usług oferowanych przez portale kontaktowe, w tym przez eDarling. Dlatego dezaktywacja tej funkcji przez użytkownika jest niemożliwa.
• Pozostali Użytkownicy portalu mogą wysyłać Państwu wiadomości. Są one dostarczane wyłącznie za pośrednictwem systemu pocztowego na portalu eDarling, bez ujawnienia Państwa adresu e-mail. Możecie Państwo zablokować otrzymywanie wiadomości od Użytkowników, z którymi nie chcecie się już więcej kontaktować.
• Powiadomienia e-mail: eDarling wysyła Państwu automatyczne powiadomienia na adres e-mail, np. gdy inni Użytkownicy odwiedzą Państwa profil, wyślą Państwu wiadomość lub uśmiech oraz gdy na portalu pojawią się nowi Użytkownicy spełniający podane przez Państwa kryteria wyszukiwania. W ustawieniach profilu, w zakładce Opcje wiadomości, mogą Państwo dezaktywować wysyłanie tych powiadomień.
• Newsletter, wiadomości na temat serwisu oraz informacje o promocjach: Każdy zarejestrowany Użytkownik może, poprzez zmianę ustawień swojego konta, aktywować lub dezaktywować funkcję otrzymywania od eDarling newsletterów oraz / lub informacji o promocjach. W momencie rejestracji, opcja otrzymywania informacji o promocjach jest automatycznie aktywowana. Jeśli jednak chcieliby Państwo otrzymywać od nas newslettery, należy po zalogowaniu się na swoje konto wyrazić na to osobną zgodę. Niektóre wiadomości zawierające informacje na temat korzystania z serwisu (np. potwierdzenie rejestracji, informacje dotyczące obsługi klienta, udostępnienia zdjęć i wpisów), a w przypadku Użytkowników Premium np. załączniki do umowy i informacje dotyczące dokonania płatności, nie mogą zostać dezaktywowane, ponieważ stanowią integralną część świadczonej przez nas usługi.
• W celu ochrony Użytkowników przed niepożądanymi wiadomościami, eDarling stosuje filtry. Dzięki stosowanym przez nas środkom wszystkie wiadomości zawierające w sobie np. niestosowne słowa kluczowe lub numery telefonów zaczynające się na 0-700, są automatycznie blokowane.
Chcielibyśmy podkreślić, że dokonujemy statystyk dotyczących zachowań użytkowania naszych alertów e-mail. Odbywa się to za pomocą kodów, które są osadzone w wiadomościach (tzw pikseli). Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, można samodzielnie zmienić ustawienia w poczcie elektronicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do programu Microsoft Outlook i Mozilla Thunderbird. W przypadku zmian ustawień, komunikaty mogą nie być wyświetlane w całości i można mieć problem z używaniem wszystkich dostępnych funkcji.
• Funkcja „Lubię“: Pod umieszczonymi przez Użytkowników zdjęciami oraz wpisami, znajduje się przycisk z funkcją „Lubię“. Klikając w przycisk „Lubię“, mogą Państwo zasygnalizować, że podobają się Państwu wpisy lub zdjęcia zamieszczone przez innych Użytkowników. Dany Użytkownik otrzyma następnie powiadomienie o tym fakcie. Na swoim profilu mogą Państwo także zobaczyć, ilu Użytkownikom podobają się zamieszczone przez państwa wpisy lub zdjęcia. Mogą Państwo również sprawdzić, którzy Użytkownicy kliknęli „Lubię to“ przy danym elemencie profilu.
• Wiadomość przeczytana: Dzięki tej funkcji, Użytkownicy Premium mogą sprawdzić, czy wysłana przez nich wiadomość została przeczytana przez odbiorcę. Jeśli odbiorca kliknie w wiadomość i otworzy ją, nadawca otrzymuje informację o dacie i godzinie otwarcia. Powyższą funkcję mogą Państwo dezaktywować poprzez zmianę ustawień konta.
• Import zdjęć z Facebooka: Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, mogą Państwo importować zamieszczone na nim zdjęcia do swojego profilu na eDarling. W tym celu należy kliknąć w odpowiednio oznaczony przycisk aby połączyć się z Facebookiem, a następnie zalogować się przy użyciu swojego loginu i hasła. Po zalogowaniu w oknie pojawią się wszystkie zdjęcia zapisane w Państwa profilu na Facebooku. Mogą Państwo wybrać max. 24 zdjęcia i importować je do swojego profilu na eDarling.
• Profil osobowości: W celu m.in. przedstawienia Użytkownikom propozycji odpowiednich partnerów, w oparciu o test osobowości dla każdego Użytkownika tworzony jest profil osobowości. Dostęp do niego mogą Państwo uzyskać logując się na portalu i wybierając odpowiednią zakładkę w menu. Do profilu osobowości mają dostęp zarówno Państwo sami jak i inni Użytkownicy. Zawiera on informacje na temat pięciu głównych wymiarów osobowości oraz dodatkowo trzech dodatkowych aspektów. Użytkownicy posiadający Członkowstwo Podstawowe mają dostęp jedynie do informacji o głównych wymiarach osobowości.

Więcej informacji na temat świadczonych przez nas usług oraz szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące portalu eDarling znajdą Państwo w zakładce Pomoc.

c)    Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych Użytkownika innemu Użytkownikowi w ramach świadczenia usługi, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem nazwy Użytkownika, którą wybiera każda osoba rejestrująca się na eDarling. eDarling nigdy nie przekazuje danych osobowych danego użytkownika innym osobom, korzystającym z platformy (np. imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Kontakt między Użytkownikami na portalu eDarling może zostać nawiązany wyłącznie poprzez wewnętrzny system komunikacji. W ten sposób Użytkownik sam decyduje, komu udostępni swoje dane kontaktowe. Niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, są widoczne w jego profilu również dla innych osób, zarejestrowanych na eDarling. Te dane to m.in. informacje dotyczące wieku, płci, wzrostu, pochodzenia etnicznego, wyznania, wykonywanego zawodu, chęci posiadania dzieci oraz nawyków związanych z paleniem papierosów. Poprzez ustawienia dostępne w profilu każdy Użytkownik może zdecydować, czy jego profil ma być pokazywany innemu Użytkownikowi.
Dane osobowe nie są sprzedawane oraz nie są przekazywane przez nas osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w ramach świadczenia usług przez eDarling (np. realizacja płatności). Użytkownik wyraża wówczas zgodę na przekazywanie swoich danych osobom trzecim, chyba że przekazywanie danych jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych (np. obowiązek przekazania danych osobowych organom ścigania).
Analiza testu osobowości oraz przygotowanie propozycji partnerów następuje w wyniku współpracy firmy Affinitas GmbH (oferent eDarling.pl) z jej głównym inwestorem, amerykańską platformą randkową eHarmony, Inc., 888 E. Walnut Street, Pasadena, CA 91101, USA (zwanym dalej eHarmony).     
Ze względu na to, iż ochrona danych osobowych w Stanach Zjednoczonych jest mniej restrykcyjna niż w Unii Europejskiej, eHarmony zobowiązało się do przestrzegania przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej, dotyczącej przekazywania danych osobowych do państw trzecich w celu ich przetwarzania, a tym samym do zapewnienia wszelkich działań mających na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wysokimi standardami unijnymi. Dzięki temu możemy zagwarantować pełną ochronę danych oraz informacji naszych Użytkowników.

d)    Użycie plików cookie

eDarling wykorzystuje tzw. pliki cookie, aby móc zapamiętać oraz analizować odwiedziny danego Użytkownika na platformie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami na temat częstotliwości odwiedzin naszej strony internetowej oraz wykonanych w trakcie odwiedzin czynności. Oprócz tymczasowych plików cookie, przechowywanych tylko w trakcie bieżącej sesji przeglądania strony, używane są także stałe pliki cookie, które pozostają również po zamknięciu przeglądarki. Pliki te zawierają informację o aktywności danej osoby na platformie, dotyczące np. tego, jaki abonament wybrała. Użycie plików cookie jest w pełni bezpieczne, a głównym celem ich użycia jest ciągłe udoskonalanie oraz optymalizowanie funkcjonalności portalu eDarling oraz uczynienie korzystanie z portalu, jeszcze bardziej komfortowym.  Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak zazwyczaj ustawienia przeglądarki można odpowiednio zmodyfikować w celu blokowania plików cookie lub wyświetlania ostrzeżenia przed zapisaniem takiego pliku na komputerze. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie, korzystanie z interaktywnych funkcji serwisu eDarling i innych odwiedzanych stron może być ograniczone.
eDarling wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:
•    Tymczasowe pliki cookie: nie są one zapisywane na dysku twardym i są od razu usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. W wykorzystuje się je do uwierzytelniania logowania oraz równoważenia obciążenia systemu.
•    Pliki cookie partnerów biznesowych: wykorzystywane w przypadku, gdy dostęp do eDarling następuje z zewnętrznej powierzchni reklamowej. Pliki te są stosowane do dokonywania rozliczeń z partnerami biznesowymi i nie zawierają danych osobowych użytkownika.
•    Stałe pliki cookie: eDarling wykorzystuje tzw. "stałe pliki cookie" do zapisania osobistych ustawień Użytkownika. Umożliwia to większą personalizację oraz ulepszenie usług świadczonych przez eDarling przez to, iż osobiste ustawienia będą zapamiętane przy kolejnym logowaniu.

e)    Korzystanie z programów do analiz Google

eDarling prowadzi analizę zachowań użytkowników, podczas gdy korzystają oni z portalu. Anonimowa analiza umożliwia ciągłe ulepszanie funkcjonalności platformy. W tym celu korzystamy między innymi z Google Analytics z konfiguracją Universal Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez spółkę Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej Google), z rozszerzeniem, "_anonymizeIp()". Oznacza to, iż do analiz wykorzystywane są wyłącznie skrócone adresy IP, uniemożliwiające ich bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą. W Polityce Prywatności firmy Google znajdują się następujące  zasady, których ta firma przestrzega:
Google Analytics używa plików „cookie“, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów witryn, dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Do tworzenia raportów Google zbiera między innymi informacje demograficzne oraz na temat zainteresowań, które były pobierane na podstawie interakcji z reklam, czy odwiedzin witryn reklamodawców. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Firma Google nie będzie w żadnym wypadku łączyła adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku stosowanie wszystkich funkcji danej strony może okazać się niemożliwe.
Ponadto nasz serwis korzysta czasami z programów analitycznych innych operatorów w celu anonimowego wykorzystania pozyskanych informacji, na podstawie których, w ramach obowiązującego prawa, przygotowujemy oferty do celów reklamowych i marketingowych. Informacje te nie będą w żaden sposób powiązane z konkretną osobą, tzn. identyfikacja danej osoby nie będzie w żadnym wypadku możliwa.
W celu zablokowania usługi Google należy zainstalować odpowiedni dodatek w swojej przeglądarce.

Więcej informacji nt. warunków korzystania z usług Google:

Warunki korzystania z usług
Polityka prywatności


f) Korzystanie z remarketingu Google

eDarling wykorzystuje technologię remarketingu udostępnioną przez firmę Google (Google DoubleClick). Dzięki niej użytkownikom, którzy odwiedzili stronę eDarling i wykazali zainteresowanie ofertą naszej firmy, będą przedstawiane odpowiednio dostosowane komunikaty reklamowe pojawiające się na stronach sieci partnerskiej Google. Narzędzie remarketingu Google zbiera informacje o odwiedzających witrynę za pomocą plików cookies i w przyszłości może pozwolić nam ponownie dotrzeć do klientów z dostosowanym do ich potrzeb i zainteresowań przekazem reklamowym. Jeśli nie chcą Państwo dostawać spersonalizowanych reklam, mogą Państwo zrezygnować z pliku cookie Google, który jest wysyłany przez naszą stronę.
W celu zrezygnowania z reklam opartych na zainteresowaniach Google należy zmienić swoje „Ustawienia rezygnacji” na stronie: Ustawień reklam Google lub zainstalować rozszerzenie rezygnacji z pliku cookie DoubleClick dostępne pod powyższym linkiem.


e)     Wykorzystanie wtyczek Facebooka

eDarling wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego www.facebook.com (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  ("Facebook"). Ta wtyczka oznaczona jest logiem portalu Facebook. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę portalu eDarling, na której zamieszczona jest odpowiednia wtyczka, Państwa wyszukiwarka automatycznie połączy się z serwerem portalu Facebook. Facebook przenosi zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która go z nim łączy.
W ten sposób Facebook otrzymuje informację, iż wywołaliście Państwo odpowiednią stronę eDarling. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać daną wizytę na eDarling do konta Facebooka. Podczas używania różnych funkcji na Facebooku (np. korzystanie z funkcji "Like"), wybrane informacje są przekazywane przez przeglądarkę do Facebooka i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych przez Facebooka, określa Polityka Prywatności tej firmy.
Jeśli nie życzycie sobie Państwo, żeby Facebook zbierał dane osobowe w ten sposób, zalecamy wylogowanie się z Facebooka przed wizytą na eDarling.

g)    Wykorzystanie wtyczek Google+

eDarling wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego Google Plus "+1" (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wtyczka oznaczona jest ikoną "+1".
Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę portalu eDarling, która zawiera wtyczkę Google, przeglądarka, z której Państwo w danym momencie korzystacie, połączy się bezpośrednio z serwerem Google. Zawartość wtyczki Google jest powiązana bezpośrednio z przeglądarką. Dzięki integracji wtyczki, Google otrzymuje informację o tym, iż dana osoba odwiedziła poszczególne strony naszego portalu. Jeżeli są Państwo zalogowani na Google, portal może powiązać poszczególne wizyty z kontem na portalu Google. Podczas korzystania z funkcji Google+, odpowiednie informacje są wysyłane bezpośrednio z przeglądarki i przechowywane przez firmę Google. Zgodnie z polityką Google, żadne dane osobowe nie są zbierane bez kliknięcia w przycisk „+1”. Adresy IP pobierane są tylko w wypadku zalogowania na Google Plus.
Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, określone są w Polityce Prywatności tej firmy.
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, żeby Google poprzez naszą stronę w ten sposób zbierał informacje, należy przed wizytą na portalu eDarling wylogować się z konta Google.
Więcej informacji na temat wpływu wtyczki "+1" na prywatność użytkowników znajdziecie Państwo tutaj.


h)    Wykorzystanie wtyczek Twittera

eDarling wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego twitter.com (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wtyczka oznaczona jest logo Twittera. Kiedy wejdą Państwo na stronę eDarling zawierającą wtyczkę Twittera, Państwa przeglądarka połączy się bezpośrednio ze stroną, a Twitter otrzyma informację o wejściu na stronę. Jeżeli są Państwo zalogowani na Twitterze, Twitter może przypisać Państwa wizytę na stronie eDarling z wtyczką, do Państwa konta na Twitterze. Jeżeli korzystają Państwo z wtyczek interakcyjnych Tweetera (np. klawisz „Tweet” przy poście z artykułem) informacje o aktywności przesyłane są bezpośrednio do Twittera.
W przypadku korzystania z wybranych funkcji portalu Twitter, osoby trzecie odwiedzające Państwa konto będą miały dostęp do podanych wcześniej informacji. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych na Twitterze, znajdą Państwo w Polityce Prywatności Twittera.
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, żeby Twitter poprzez naszą stronę w ten sposób zbierał informacje, należy przed wizytą na portalu eDarling wylogować się z konta na Twitterze.


i)    Kontrola danych osobowych

Aby chronić naszych Użytkowników przed osobami dopuszczającymi się nadużyć na eDarling, pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta oraz zautomatyzowane programy monitorujące przeprowadzają losową kontrolę wiarygodności danych prowadzanych przez Użytkowników portalu. Jeżeli zauważymy przykładowo, że kilku Użytkowników systematycznie loguje się na naszą platformę z jednego komputera, to wówczas może doprowadzić to do zablokowania tych kont.
eDarling zastrzega sobie również prawo automatycznego filtrowania wiadomości. W tym celu stosujemy specjalny filtr, który ma na celu zweryfikowanie zgodności  wiadomości z obowiązującymi zasadami prawa i regulaminem portalu eDarling. Przykładowo  filtrowane będą treści o charakterze pornograficznym czy też zniesławiające inną osobę. W ramach tzw. anti scamming scans, chcemy ochronić naszych użytkowników przed potencjalnymi oszustami i zagrożeniami.
Jeżeli przeprowadzona przez nas kontrola wykaże podejrzenie dopuszczenia się nadużycia w  ramach korzystania z usług eDarling, wówczas stosowane są odpowiednie przepisy regulaminu eDarling. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż dana wiadomość zawiera treści niezgodne z przepisami obowiązującego prawa bądź z postanowieniami regulaminu portalu, wówczas eDarling zastrzega sobie prawo do zablokowania wysłania bądź odebrania tej wiadomości, bez konieczności poinformowania o tym.


4.    Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Każde wykorzystanie danych osobowych, które wymaga otrzymania dodatkowego zezwolenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nastąpi tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody. Użytkownik może w każdej chwili  wycofać swoją zgodę na wykorzystanie jego danych w określonym czasie i /lub ze skutkiem na przyszłość. W celu wyrażenia zgody bądź też rezygnacji z wykorzystania danych osobowych, każda zainteresowana osoba może się z nami skontaktować:
 

 Affinitas GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin

E-Mail: security@edarling.pl
Fax: 0048 222032795
Należy pamiętać o tym, iż ze względu na  charakter świadczonych usług, nie jest możliwe zastrzeżenie wykorzystania danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tej sprawie.

5.    Prawo do uzyskania informacji, zmiany lub usunięcia danych


Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, uzupełniania lub usunięcia  danych dotyczących jego osoby oraz ustawień jego konta. Przypominamy także, iż prawo do usunięcia przez Użytkownika zamieszczonych danych może zostać ograniczone ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, do którego przestrzegania zobowiązany jest eDarling. Ponadto sąd, organy ścigania lub inne ustawowo uprawnione organy mogą pobierać lub żądać wydania danych Użytkownika zamieszczonych w serwisie.

W kwestiach dotyczących uzyskania informacji, zmiany lub usunięcia danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny z naszą firmą. Nasze dane kontaktowe:

 Affinitas GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Niemcy

E-Mail: security@edarling.pl
Fax: 0048 222032795

Wiele czynności związanych ze zmianą lub usunięciem konta, możecie Państwo wykonać po zalogowaniu, bezpośrednio na swoim koncie eDarling.


6.    Dodatkowe informacje


Każda osoba korzystająca z Internetu powinna pamiętać, że opublikowane przez nią w Internecie informacje są odczytywane i mogą być w różnym stopniu przetwarzane przez osoby trzecie. eDarling zwraca szczególną uwagę swoich Użytkowników na to, iż pomimo zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych w sieci, przy obecnym stanie techniki nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnego ich bezpieczeństwa. Ważne jest aby pamiętać o tym, iż poruszając się w Internecie należy zawsze dbać o swoją prywatność oraz ochronę udostępnianych danych osobowych.