Zasady prywatności – Polityka prywatności

Zasady prywatności 2018

Spółka Spark Networks Services GmbH jest świadoma znaczenia danych osobowych i z tego właśnie powodu przygotowała dla swoich użytkowników niniejsze Zasady prywatności. Niniejsze Zasady prywatności mają na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu, jakie dane zbiera Spark Networks Services GmbH jakie czynności na nich wykonuje i jak je zabezpiecza. Spark Networks Services GmbH zachęca do uważnego zapoznania się z niniejszymi Zasadami prywatności przy korzystaniu z jej witryn lub usług albo dokonywaniu z nią transakcji.

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkownika będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Spark Networks Services GmbH. Dane do kontaktu można znaleźć na końcu niniejszych Zasad prywatności.

Wyjaśnienie

W niniejszych Zasadach prywatności Spark Networks Services GmbH , jej podmioty zależne i marki określane są mianem „my”, a Osoby, których dane dotyczą, określane są mianem „użytkownika”.

Treść

Dane osobowe użytkownika
Narzędzia używane do przetwarzania danych
Narzędzia używane do zabezpieczania danych
Uprawnienia użytkownika
Dodatkowe informacje

eDarling to usługa internetowa łącząca osoby poszukujące długoterminowego związku. Aby z powodzeniem świadczyć tę usługę, eDarling zbiera i wykorzystuje dane osobowe użytkowników.

Prosimy zauważyć, że niniejsze Zasady prywatności dotyczą wszystkich usług eDarling, w tym Witryny i Aplikacji (dalej „Usługi”). Podczas korzystania z Usług użytkownik może natknąć się na łącza do innych witryn, aplikacji i usług lub narzędzia, które umożliwiają mu udostępnianie informacji w innych witrynach, aplikacjach i usługach.eDarling nie odpowiada za praktyki tych witryn, aplikacji oraz usług dotyczące prywatności i zaleca, aby użytkownik zapoznał się z zasadami prywatności poszczególnych witryn, aplikacji i usług zanim udostępni im swoje dane osobowe.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad prywatności, nie powinien korzystać z Usług.

Dane osobowe użytkownika

Wszystkie dane osobowe, które zbiera eDarling, dotyczą świadczenia i ulepszania jej Usług i należą do jednej z trzech ogólnych kategorii:
• informacje przekazywane przez użytkownika
• informacje zbierane automatycznie
• informacje uzyskiwane od osób trzecich
w wielu przypadkach dane osobowe są wykorzystywane tylko w formie pseudonimowej lub anonimowej.

Rodzaje zbieranych danych osobowych:

(a) Bez rejestracj

Gdy użytkownik odwiedza witryny eDarling, przechowuje ona domyślnie następujące dane:
• Adres IP (Internet Protocol) komputera uzyskującego dostęp do witryny
• Witryna, z której nastąpił dostęp (witryna odsyłająca)
• Witryny, do których nastąpiło przejście z witryny
• Data i godzina wizyty
• Typ ustawień przeglądarki
• System operacyjny

eDarling korzysta z tych danych do celów statystycznych, bez odniesień do poszczególnych osób.

(b) Przy rejestracji

eDarling będzie wykorzystywać tylko dane osobowe, które użytkownik jej przekaże (np. dane do kontaktu, dane profilu lub zdjęcia). W wielu przypadkach użytkownik może zdecydować, jakie dane osobowe o sobie ujawnia w kontekście profilowania i/lub wyszukiwania. Dane osobowe bezwzględnie wymagane do realizacji umowy (np. adres e-mail) są zgodnie z wymaganiami zawsze oznaczone osobno, tak aby użytkownik wiedział, jakie informacje musi wprowadzić, aby skorzystać z usługi, a bez jakich może się obyć.

eDarling oferuje członkostwo darmowe i płatne.

(c) Członkostwo darmowe

Podczas darmowej rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, bez których nie można ukończyć rejestracji:
• Płeć
• Płeć poszukiwanego partnera
• Adres e-mail
• Hasło

Po rejestracji wyświetlany jest test osobowości. Użytkownik proszony jest najpierw o podanie następujących informacji pozwalających określić odpowiednich partnerów:
• Kod pocztowy
• Data urodzenia
• Wzrost
• Stan cywilny
• Wykształcenie
• Zawód
• Dochód

W teście osobowości użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań o charakterze osobistym (np. preferowani partnerzy, cechy charakteru własne i oczekiwane u partnera). Informacje o pochodzeniu etnicznym i wyznaniu uważane są za wrażliwe dane osobowe podlegające ściślejszej ochronie prawnej, dlatego też eDarling chroni je z większą starannością techniczną. eDarling zbiera te dane i inne informacje z profilu (np. zainteresowania i preferencje), gdyż stanowią one podstawę usługi dopasowywania par oraz profilu użytkownika w eDarling. W profilu nie są widoczne dane do kontaktu bezpośredniego (adres e-mail, kod pocztowy), w związku z czym inni użytkownicy serwisu nie mogą ich zobaczyć.

(d) Członkostwo płatne

Przy zakupie członkostwa płatnego w procesie płatności zbierane są następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Dane rachunku bankowego lub karty kredytowej, które zbiera zaufany usługodawca zewnętrzny eDarling.
• Adres domowy

(e) Pliki cookie

eDarling korzysta z tzw. plików cookie, aby zapewnić identyfikację użytkownika w platformie i optymalne korzystanie z niej. Plik cookie jest plikiem tekstowym, bądź przechowywanym tymczasowo w pamięci komputera („pliki cookie sesji”), bądź zapisywanym na dysku twardym („trwałe pliki cookie”). Pliki cookie mogą zawierać informacje o poprzednich żądaniach kierowanych do odpowiedniego serwera lub informacje o złożonych wcześniej ofertach. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów lub przenoszenia na komputer wirusów. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie oferty dopasowanej do użytkownika oraz maksymalnego komfortu korzystania z Serwisu.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu cookie. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby je odrzucała lub prosiła użytkownika o ich potwierdzenie. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może to skutkować niemożnością skorzystania z całej oferty eDarling.
eDarling korzysta z plików cookie sesji, plików cookie partnerów i podmiotów powiązanych oraz trwałych plików cookie.

• Pliki cookie sesji: ten typ plików jest najczęściej wykorzystywany przez eDarling. Pliki te nie są zapisywane na dysku i podlegają usunięciu po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie sesji używane są do uwierzytelniania logowania i równoważenia obciążenia systemu.
• Pliki cookie partnerów i podmiotów powiązanych: eDarling korzysta z tych plików, gdy użytkownik przechodzi do jej usług z innej strony zawierającej reklamę. Pliki te używane są do rozliczeń z podmiotami współpracującymi z eDarling i nie zawierają danych osobowych użytkownika.
• Trwałe pliki cookie: eDarling korzysta z tych plików, aby zapisać osobiste ustawienia użytkownika. W ten sposób eDarling może spersonalizować usługę i ulepszyć korzystanie z niej, ponieważ użytkownik może powrócić do swoich ustawień przy kolejnych wizytach.

(f) Zgodność przetwarzania z prawem i zgoda użytkownika

eDarling korzysta z danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna (innymi słowy, eDarling jest do ich przetwarzania uprawniona). W szczególności, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, podstawy prawne obejmują:

– zgodę (gdy użytkownik udzielił zgody, np. na zapisanie do biuletynu),
– umowę (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem, np. Warunki korzystania i/lub Płatne członkostwo).
– wykonanie obowiązku prawnego (np. obowiązek przechowywania danych dla celów podatkowych i prowadzenia audytów prania pieniędzy, który może wymagać przechowywania lub innego przetwarzania danych użytkownika)
– ochronę istotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej (np. gdy eDarling otrzyma informacje o potencjalnym zagrożeniu użytkownika) oraz
– uzasadnione interesy eDarling lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te nie są ważniejsze niż interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkowników wymagające ochrony danych osobowych; uzasadnione interesy obejmują:
• zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów informatycznych eDarling
• ulepszanie i personalizowanie usług eDarling, w tym poprzez analizowanie zachowań użytkowników
• korzystanie z określonych poniżej usług osób trzecich dotyczących analizy i remarketingu
• korzystanie z danych osobowych do zbadania, ustalenia, wykonania i obrony roszczeń.

Jeśli eDarling wykorzystuje dane osobowe w określonym celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga zgody użytkownika, zawsze poprosi użytkownika o wyraźną zgodę i odnotuje ją.

Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę i w dowolnym momencie zrezygnować z i/lub wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych ze względu na swój uzasadniony interes.
Aby zrezygnować lub wyrazić sprzeciw, wystarczy poinformować eDarling. Użytkownik może tego dokonać, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik ma inne pytania dotyczące podstaw prawnych stosowanych przez eDarling do zbierania jego danych osobowych, prosimy o kontakt z użyciem danych wskazanych poniżej.

(g) Osoby małoletnie

Usługi oferowane przez eDarling nie są przeznaczone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 16 lat. eDarling nie zbiera świadomie danych umożliwiających identyfikację od osób, które nie ukończyły 16 lat. Jeśli eDarling stwierdzi, że zebrano dane osób, które nie ukończyły 16 lat, natychmiast podejmie działania zmierzające do usunięcia tych danych.

Narzędzia używane do przetwarzania danych:

(a) Korzystanie z programów do analizy i remarketingu

eDarling analizuje zachowania członków serwisu w sieci. Tworzone są przy tym anonimowe profile użytkowników, pomagające ulepszyć świadczone usługi. W tym celu eDarling wykorzystuje między innymi Google Analytics (i jej funkcję Universal Analytics), usługę analizy internetowej świadczoną przez firmę Google, Inc., 1600 Aphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), lecz z rozszerzeniem anonymizeIp. Przetwarzane są wyłącznie adresy IP z obciętym ostatnim członem, co wyłącza możliwość bezpośredniego odniesienia do osób fizycznych.

Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny, w tym jego adres IP, będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji do oceny korzystania przez użytkownika z witryn, tworzenia sprawozdań o aktywności w witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innym podmiotom witryn i powiązanych usług internetowych. Sprawozdania stworzone przez Google zawierać będą dane demograficzne i o zainteresowaniach użytkownika uzyskane na podstawie interakcji użytkownika z reklamami lub odwiedzin reklamujących się stron. Google może również przekazywać te dane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub gdy osoby te przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. eDarling informuje jednak, że w takim przypadku może nie być on w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i we wspomnianym celu.

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu i analizowaniu korzystania przez niego z usługi Google Analytics. Usługę Google Universal Analytics można wyłączyć dodatkiem do przeglądarki. Można również skorzystać z ustawień plików cookie w zasadach prywatności Google, aby uniemożliwić Google używanie plików cookie do celów reklamowych: https://adssettings.google.com/

Dodatkowe informacje na temat Warunków korzystania i Zasad prywatności można znaleźć pod adresem: www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

(b) Korzystanie z Google DoubleClick

eDarling wykorzystuje metody remarketingu Google (Google DoubleClick). Dzięki tej technologii do użytkowników, którzy odwiedzili już witrynę EliteSingles i wykazali zainteresowanie usługą, ponownie kierowane są reklamy na stronach należących do jednego z partnerów Google. Reklamy te są odmienne od reklam skierowanych do użytkowników, którzy nie wykazali zainteresowania usługami EliteSingles. Nakładanie reklam na witrynę odbywa się z użyciem plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych przechowywanych w komputerze użytkownika. Przy pomocy plików tekstowych można analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on witrynę, a wyciągnięte wnioski wykorzystać do ukierunkowanego polecania produktów i wyświetlania reklam stosownie do zainteresowań.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam w oparciu o swoje zainteresowania, może wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google do tych celów, konfigurując ustawienia dezaktywacji pod adresem:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ lub instalując dostępną tam wtyczkę.

Zamiast wtyczek przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych użytkownik może wyłączyć przycisk „Reklamy spersonalizowane” w Ustawieniach Google Advertising: https://www.google.com/settings/ads

(c) Wtyczki serwisu Facebook

eDarling korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) dostarczanych przez serwis społecznościowy facebook.com, którego operatorem jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te oznaczone są logo serwisu Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczki społecznościowej w witrynie eDarling, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Serwis Facebook przesyła następnie treść wtyczki do przeglądarki, która integruje ją w witrynach.

Dzięki temu serwis Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony serwisu eDarling. Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu Facebook, serwis może powiązać wizytę w eDarling z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik dokonuje interakcji z wtyczkami serwisu Facebook (np. klika przycisk Lubię to), przeglądarka przesyła do serwisu Facebook odpowiednie informacje, a serwis je przechowuje. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, jak również przysługujące użytkownikowi uprawnienia i opcje ustawień ochrony prywatności, znajdują się w zasadach prywatności serwisu Facebook.

Jeśli użytkownik nie wyraża chęci, aby Facebook zbierał tego rodzaju dane osobowe, przed odwiedzeniem strony eDarling w serwisie Facebook powinien wylogować się z niego.

(d) Korzystanie z wtyczek społecznościowych Google+

eDarling wykorzystuje sieć społecznościową Google Plus, której operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA button („Google+”).

Gdy użytkownik odwiedza stronę witryny eDarling, która zawiera wtyczkę społecznościową, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google przesyła treść przycisku „+1” bezpośrednio do przeglądarki, która osadza ją w witrynach.
eDarling nie wpływa zatem na ilość danych zbieranych za pomocą przycisku Google+.

Według Google, gdy użytkownik nie kliknie przycisku, nie są zbierane żadne dane osobowe. Adres IP jest zbierany tylko w przypadku zalogowanych członków.
Informacje o celu i zakresie zbierania danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Google, jak również przysługujące użytkownikowi uprawnienia i opcje ustawień ochrony prywatności znajdują się w zasadach prywatności serwisu Google. Informacje na temat przycisku „+1” znajdują się w często zadawanych pytaniach (np. https://support. google.com/plus/answer/1319578).

Jeśli użytkownik nie chce, aby Google+ zbierał jego dane, zalecamy wylogowanie się z serwisu przed odwiedzeniem strony eDarling.

(e) Korzystanie z wtyczek społecznościowych serwisu Twitter

eDarling korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) serwisu twitter.com, którego operatorem jest Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wtyczki te oznaczone są logiem serwisu Twitter. Gdy użytkownik odwiedza stronę witryny eDarling, która zawiera wtyczkę społecznościową, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twitter. Twitter przesyła treść wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która włącza ją do witryn. W ten sposób serwis Twitter otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony eDarling. Jeśli użytkownik jest aktualnie zalogowany w serwisie Twitter, serwis może połączyć odwiedzenie strony z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczek serwisu Twitter, aby nawiązać interakcję (np. wysłać tweet w odpowiedzi na zamieszczony artykuł), przeglądarka przesyła odpowiednie informacje bezpośrednio do serwisu Twitter, który je przechowuje. Informacje o celu i zakresie zbierania danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Twitter, jak również przysługujące użytkownikowi uprawnienia i opcje ustawień ochrony prywatności znajdują się w zasadach prywatności serwisu Twitter pod adresem https://twitter.com/privacy.

Jeśli użytkownik nie wyraża chęci, aby Twitter zbierał jego dane, zalecamy wylogowanie się z serwisu przed odwiedzeniem strony eDarling.

(f) Outbrain

Outbrain to zaawansowana platforma odkrywcza, która łączy marketerów z grupą docelową poprzez personalnie dopasowane rekomendacje, związane z globalnymi liderami w zakresie publikacji. Korzystamy z usług Outbrain, aby ulepszać nasze produkty, a jednocześnie dostarczać użytkownikom możliwie najlepszych doświadczeń. Aby dowiedzieć się więcej o Ourbrain, odwiedź stronę: https://www.outbrain.com/

Aby zrezygnować, odwiedź stronę: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(g) Piwik

Strona korzysta z Piwik, oprogramowania open-source, służącego do analizy stron internetowych. Piwik korzysta z plików „cookie”, czyli plików tekstowych znajdujących się na urządzeniu, aby analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacje osiągane przy wykorzystaniu plików „cookie”, dotyczące korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP przechowywany anonimowo), są przechowywane na serwerze dostarczyciela usługi w Niemczech.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików „cookie” poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, iż może to spowodować brak dostępu do wszystkich funkcji strony internetowej.

(h) Zendesk

Witryna eDarling wykorzystuje oprogramowanie do czatów Zendesk Chat, usługę świadczoną przez firmę Zendesk, Inc. 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk”) do zapewnienia lepszej komunikacji z odwiedzającymi witrynę. Jeśli użytkownik ma ogólne lub konkretne pytania bądź problemy dotyczące produktów eDarling, jej witryny lub samej spółki, może wysłać nam wiadomość za pomocą czatu Zendesk. Użytkownik może sprawdzić, czy dostępny jest pracownik eDarling mogący udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli żaden pracownik nie jest obecny, eDarling odpowie na pytanie natychmiast w godzinach roboczych. W tym kontekście eDarling przetwarza dane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikiem.

Przy korzystaniu z Zendesk rejestrowany jest adres IP urządzenia użytkownika i adres podstrony, z poziomu której wywołuje on czat. Adres IP jest anonimizowany. Zendesk wykorzystuje również pliki cookie i podobne technologie. Dane zebrane na podstawie połączenia mogą być przesyłane do serwera Zendesk w USA i tam przechowywane. Przeprowadzone rozmowy są rejestrowane i zapisywane. W przypadku przesłania danych osobowych do serwera Zendesk w USA Zendesk przystąpiła do platformy Tarcza Prywatności UE-USA.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że może wówczas nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji w witrynie.

Więcej informacji można znaleźć w zasadach prywatności Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

i) Korzystanie z usług podmiotów przetwarzających płatności

Stripe jest spółką z branży technologicznej. Jej oprogramowanie umożliwia osobom fizycznym i firmom otrzymywanie płatności przez Internet. Stripe zapewnia infrastrukturę techniczną, zapobiegającą oszustwom i bankową wymaganą do funkcjonowania systemów płatności internetowych. Stripe przetwarza dane o płatnościach. Więcej informacji o Stripe oraz jej zasady prywatności można znaleźć pod adresem https://stripe.com/.
Adyen jest globalną spółką przetwarzającą płatności, która umożliwia eDarling przyjmowanie płatności z witryn e-handlowych, urządzeń mobilnych i punktów detalicznych. Z tego powodu Ayden przetwarza dane osobowe. Więcej informacji o Ayden oraz jej zasady prywatności można znaleźć pod adresem https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich i innych odbiorców

W celu przetwarzania danych użytkowników eDarling wykorzystuje częściowo usługodawców zewnętrznych. Spółki te zostały przez eDarling starannie wybrane i poinstruowane, są związane jej poleceniami i poddawane regularnej kontroli. Jeśli dane użytkownika są przetwarzane przez spółki spoza Unii Europejskiej, może dojść do przetwarzania danych w kraju, w którym standardy ochrony danych osobowych są niższe niż w UE.

Może na przykład dojść do przesłania Informacji zebranych w krajach Europejskiego Obszaru Europejskiego („EOG”) do krajów spoza EOG w celach opisanych w niniejszych Zasadach prywatności. eDarling stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne prawnie zatwierdzone mechanizmy, w celu zapewnienia zgodnego z prawem przesyłania danych osobowych użytkownika poza EOG.
Dane osobowe będą przekazywane usługodawcom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia oferowanej usługi, takiej jak marketing, przetwarzanie opłat za płatne członkostwo, windykacja należności itd. W takich przypadkach eDarling zapewni związanie tych usługodawców obowiązkami umownymi lub zastosuje inne środki gwarantujące stosowanie przez nich równoważnego standardu ochrony danych.

Przechowywanie i okres zachowywania danych

eDarling będzie przechowywać dane osobowe użytkownika jedynie przez okres niezbędny do wykonania jej zobowiązań umownych i prawnych bądź przez okres dozwolony prawem do niektórych celów, na przykład obrony roszczeń.
Gdy użytkownik zamknie konto, eDarling usunie wszystkie informacje o nim znajdujące się w jej posiadaniu. Jeśli pełne usunięcie danych użytkownika jest niemożliwe lub zbędne z powodów prawnych, dane te zostaną zablokowane i wyłączone z dalszego przetwarzania. System blokowany jest w następujących przypadkach:

– Dane o płatnościach użytkownika oraz, gdy jest to stosowne, inne dane są zasadniczo objęte rozmaitymi obowiązkami zachowywania, wynikającymi na przykład z niemieckiego Kodeksu spółek handlowych (HGB) i Ordynacji podatkowej (AO). Zgodnie z prawem, eDarling musi przechowywać te dane przez okres dziesięciu lat dla celów podatkowych i audytowych. Ostateczne usunięcie danych może nastąpić dopiero po upływie tego okresu.

– Nawet jeśli dane użytkownika nie są objęte prawnym obowiązkiem przechowywania, eDarling może w przypadkach dozwolonych prawem nie usuwać ich od razu, lecz je zablokować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane te mogą być nadal potrzebne eDarling do dalszego przetwarzania umowy, wystąpienia z pozwem lub obrony przed roszczeniem (np. w przypadku skarg). Czynnikiem decydującym o okresie blokowania są ustawowe okresy przedawnienia. Po upływie stosownych okresów przedawnienia odnośne dane zostaną ostatecznie usunięte.

Narzędzia używane do zabezpieczania danych

eDarling stosuje techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony, mające chronić zebrane dane osobowe przed nieupoważnionym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Wszystkie informacje przesyłane do eDarling w momencie rejestracji lub logowania (np. dane do kontaktu, dane profilu, informacje o płatności przy zamawianiu płatnego członkostwa) są szyfrowane. Szyfrowanie pomaga chronić poufność danych osobowych wymienianych między użytkownikiem a serwerem Web eDarling oraz zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, np. poprzez ich przejęcie. Do szyfrowania eDarling wykorzystuje protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to metoda powszechnie przyjęta i używana. Z uwagi na zbieranie danych osobowych, eDarling podjęła środki techniczne, aby przechowywać dane użytkownika w bezpiecznym środowisku. Dostęp do danych ograniczony jest do kilku wybranych pracowników oraz usługodawców i będzie udzielany wyłącznie do realizacji celów wskazanych w niniejszych zasadach, kontroli jakości, rozpatrywania skarg i zapobiegania oszustwom. Zbierane przez eDarling dane osobowe są przechowywane na terytorium UE.

Niektóre lub wszystkie dane osobowe zbierane przez eDarling mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, których przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od przepisów kraju użytkownika. W konsekwencji organy administracji, sądy lub organy ścigania tych krajów mogą kierować do eDarling żądania dostępu do tych danych zgodnie z prawem tych krajów. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w innych krajach eDarling podejmie zasadne kroki zapewniające wdrożenie odpowiednich środków ochrony, nakładające na podmiot przetwarzający dane w tym kraju utrzymywanie środków ochrony danych osobowych równoważnych środkom stosowanym w UE.

Uprawnienia użytkownika

Zgodnie z GDPR użytkownikowi przysługują w stosunku do jego danych poniższe uprawnienia, które może wykonywać w dowolnym momencie w formie pisemnej.

– Prawo do informacji

Prawo do informacji obejmuje obowiązek zapewnienia przez administratora danych „sprawiedliwego przetwarzania danych”, zwykle poprzez oświadczenie o prywatności. Uprawnienie to podkreśla znaczenie korzystania z danych osobowych klientów w sposób przejrzysty.

– Prawo dostępu do danych

Prawo dostępu do danych daje osobie, której dane dotyczą, możliwość żądania od administratora informacji o jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać: a) podania, czy jej dane osobowe są przetwarzane, b) a jeśli tak, dostępu do danych i uzyskania ich kopii oraz c) uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu.

– Prawo do sprostowania danych

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać, aby administrator sprostował ich dane osobowe, jeśli są niedokładne. W przypadku gdy dane osobowe będące w posiadaniu administratora są nieaktualne lub niepełne, osoba, której dane dotyczą może żądać uzupełnienia danych.

– Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym

Prawo do usunięcia danych umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator usunął lub wymazał dane osobowe ze swojego systemu, tak aby nie mogły ich odnaleźć osoby trzecie.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator zaprzestał przetwarzania jej danych osobowych – administratorzy będą jednak nadal mogli je przechowywać.

– Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator przekazał jej dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby można było bez przeszkód przenieść dane do innego administratora.

– Prawo do sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania umożliwia osobie, której dane dotyczą, zablokowanie dalszego przetwarzania jej danych przez administratorów, o ile nie istnieją uzasadnione powody przetwarzania tych danych.

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. eDarling ułatwia użytkownikowi skorzystanie z tego prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli eDarling nie odpowie na żądanie użytkownika w ciągu jednego miesiąca, ma on prawo wnieść skargę do organu nadzorczego i wystąpić do sądu o środek zaradczy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać w dowolnym momencie pod adresem:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Strasse 41/43
10999 Berlin
Niemcy

eDarling posiada własnego inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za wszystkie kwestie dotyczące prywatności i ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail
[email protected] lub adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Berlin, maj 2018

Droga do szczęścia