Uznanie oraz szacunek to składniki szczęśliwego związku

uznanie

Każda osoba chętnie otrzymuje słowa uznania za swoje osiągnięcia. Również w związku partnerskim potrzeba akceptacji jest przeogromna. Pochwały, komplementy czy po prostu miłe słowa, to pożywienie dla naszej samooceny oraz potwierdzenie słuszności naszych poczynań.

Prawdziwa motywacja: uznanie

W każdej relacji międzyludzkiej uznanie jest elementem budującym i wspierającym samoocenę. Potrzebujemy go do potwierdzenia własnej wartości, wiedzy oraz umiejętności. Słaba płeć lubi słyszeć komplementy podkreślające ich walory. Również mężczyźni pragną uznania swych atutów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Uznanie w oczach partnera

Najbardziej cenne jest dla nas uznanie i akceptacja osób najbliższych sercu. Każdy pragnie być aprobowany przez partnera, takim jakim jest, równocześnie chce być dla niego najatrakcyjniejszy i najcenniejszy. Szczególnie, że partnerzy znają się od tak zwanej podszewki, towarzyszą sobie zarówno w chwilach sukcesów, jak i porażek. Wiedzą zatem więcej, niż ktokolwiek inny.

Pochwała drugiej połowy ma więc często podwójną wartość, może uskrzydlić i dodać pewności siebie oraz zmotywować do jeszcze większego wysiłku. Z drugiej strony dostrzeżenie i docenienie zalet partnera daje niezwykłe poczucie dumy, a tym uczuciem warto się dzielić.

Problemy z wyrażaniem uznania

Niektóre osoby mają problem z okazaniem swojego uznania, wyrażaniem pochwał i prawieniem komplementów. Inni uznają atuty partnera za oczywiste i nie widzą powodu nawiązywania do nich w żaden sposób. Bywają też i tacy, którzy uznanie pokazują w nieco inny – mniej bezpośredni – sposób. Może to doprowadzić do nieporozumień. Niekiedy brak zaufania oraz deficyty w poczuciu własnej wartości stanowią barierę, która utrudnia interpretację zachowań partnera.

Lekarstwem bywa szczera rozmowa, która pomóc może uwierzyć w dobre chęci partnera. Ważne jest zdefiniowanie własnych oczekiwań wobec drugiej połowy oraz sposób, w jaki życzyłoby się sobie, aby okazywane było w związku wzajemne uznanie. Niekiedy bezpośrednia rozmowa, która pokaże partnerowi, jaki pozytywny wpływ ma okazywanie akceptacji, może wnieść dużo więcej, niż prośby o komplementy, które wówczas będą nienaturalnie i sztucznie.

Ukryta wartość związku

Często podczas takiej rozmowy okazuje się, że partner, nawet jeśli nie okazuje codziennie zachwytu, mimo to docenia nas i jest z nas niezwykle dumny. Jego obecność przy naszym boku jest tego najlepszym dowodem. Wychodzi on często z założenia, że doskonale wiemy, jaką wartość dla niego stanowimy i darzy nas głębokimi uczuciami.

Uznanie i poważanie to ważne filary, na których opiera się partnerstwo, dlatego też warto je często wyrażać.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB