Stereotyp mężczyzny a rzeczywistość

Stereotyp mężczyzny

Rozmowy kobiet i mężczyzn bardzo się od siebie różnią, zarówno pod względem sposobu ich prowadzenia jak i poruszanych tematów. Sposób myślenia, słuchanie oraz wyrażanie uczuć są zupełnie inne dla obu płci. Warto więc spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy stereotyp mężczyzny jest rzeczywiście zgodny z rzeczywistością.

Uogólnienia takie jak stereotyp kobiety czy stereotyp mężczyzny są powszechne w wielu sytuacjach życia codziennego. Ze względu na swoją wszechobecność i popularność w obiegowej opinii, stają się one przedmiotem różnych badań naukowych. Instytut badania opinii publicznej w Allensbachu1 także zajął się tą tematyką. Wynikiem jego pracy jest analiza dotycząca typowego mężczyzny.

O czym mówią mężczyźni?

Mężczyźni z reguły interesują się wieloma rzeczami i chętnie o nich dyskutują. Dla wielu z nich świat komputerów jest szczególnie ciekawym tematem do rozmowy. Natomiast co trzeci ankietowany chętnie mówi o polityce.

Jeżeli chodzi o stereotyp mężczyzny, to badanie potwierdziło niechęć mężczyzn do rozmów na tematy dotyczące zdrowia oraz mody.

Sport i samochody

Mężczyźni najchętniej mówią o tematach, które ich zdaniem są interesujące. Nie dziwi więc fakt, że ponad 65% badanych z przyjemnością poświęca czas na rozmowy o sporcie. Co drugi ankietowany woli rozmowy na temat samochodów, wszelkiego rodzaju gadżetów oraz nowych technologii.

Stereotyp mężczyzny: brak komunikatywności?

W tym przypadku nie potwierdza się utarty pogląd o typowym milczącym mężczyźnie. Zgodnie z wynikami badania mężczyźni i kobiety poświęcają po tyle samo czasu na rozmowy. Choć obie płcie mówią tyle samo, to zdaniem mężczyzn kobiety są jednak bardziej komunikatywne niż oni.

Uczucia

Stereotyp mężczyzny potwierdza się w kwestii przeżyć wewnętrznych i ich komunikowaniu. Dwie trzecie ankietowanych wyraziło niechęć do mówienia o swoich uczuciach. Panowie nie są bardziej milczący niż kobiety, ale na pewno bardziej skryci w odniesieniu do swoich emocji.

„Męska rozmowa”

Prawie połowa ankietowanych mężczyzn przyznała, że łatwiej rozmawia im się z kolegami. Ich zdaniem, kobiety czują się również bardziej komfortowo w towarzystwie swoich przyjaciółek.

Wspólne tematy

Mimo pewnych różnic, kobiety i mężczyźni mają również wspólne tematy do rozmowy. Są to przede wszystkim najnowsze wiadomości dotyczące życia wspólnych znajomych, plany na urlop, praca zawodowa, programy telewizyjne, muzyka, czy też plany na przyszłość. Stereotyp mężczyzny, zgodnie z którym panowie lubą rozmawiać jedynie o sporcie i samochodach, nie znalazł tu potwierdzenia.

Mężczyźni chcą mieć rację

Prawie połowa ankietowanych przyznała, że podczas rozmowy dąży do przeforsowania własnego zdania. A co drugi badany chce być w centrum zainteresowania podczas dyskusji.

Aż 63% badanych twierdzi, że komunikuje się jasno i bezpośrednio oraz szybko przechodzi do sedna rzeczy. Prawie połowa badanych jest zdania, że potrafi omówić swoje problemy w sposób rzeczowy i obiektywny.

Stereotyp mężczyzny…

Stereotypy to nie tylko puste frazesy. Ankieta dowiodła, że zawierają w sobie część prawdy. Dlatego też warto, aby kobiety miały na uwadze, choćby niektóre z cech wyróżniających męską płeć. Podczas ewentualnych sporów pozwoli im to uniknąć zawiłej polemiki i niemiłych niespodzianek.

Źródła

1 Artykuł opiera się na badaniu przeprowadzonym przez instytut opinii publicznej w Allensbachu

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB