Czym jest terapia par?

terapia par

Terapia par to próba rozwiązania metodami terapeutycznymi sytuacji kryzysowej w związku małżeńskim lub partnerskim. Jest ona szczególną formą psychoterapii zorientowanej na leczenie zaburzeń zachowań w związku. Terapie par prowadzone są według różnych metod w zależności od tego, jaką szkołę terapeutyczną praktykuje psycholog prowadzący spotkania.

Neutralny grunt

Terapia par jest dobrą okazją, by spotkać się z partnerem na neutralnym gruncie. Terapeuta, który nie jest zaangażowany w konflikt, ani związany z żadną ze stron, bada najpierw naturę i przyczyny problemu. Następnie pomaga on znaleźć takie rozwiązanie konfliktu, które akceptowane będzie przez obojga partnerów i uzdrowi sytuację w związku.

Cel terapii

Celem terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku partnerskim lub małżeństwie, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania. Terapia par prowadzi z założenia do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku, jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Co można odkryć w sobie?

Terapia bywa dobrą okazją, by poznać te cechy, potrzeby i marzenia partnera, które dotąd nie były przez nas dostrzegane. Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Dlatego szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Terapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku.

Czas terapii

Czas trwania terapii par wynosi przeciętnie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Najkorzystniej jest, jeśli spotkania odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Najczęściej rozmowa trwa około 90 minut.

Kiedy pójść do terapeuty?

Dwoje ludzi powinno zdecydować się na terapię par wtedy, gdy:
· potrzeby jednego z partnerów nie są respektowane,
· partnerzy często się krytykują,
· cele i plany na przyszłość są różne,
· partnerom brakuje wspólnych zainteresowań,
· partnerstwo jest jednostronne, tzn.: tylko jedna osoba podejmuje ważne decyzje dotyczące np. wychowania dzieci, pieniędzy, urlopu,
· jedno z partnerów lub oboje nie czują się zaspokojeni seksualnie,
· w związku brakuje zaufania i zrozumienia,
· partnerzy nie wspierają się nawzajem,
· jeden z partnerów dopuszcza się zdrady.

Często w związku pojawia się nie jeden, a kilka problemów jednocześnie. Terapia par, w początkowej fazie, to przede wszystkim próba podjęcia dialogu. Inicjatywa leży tu przeważnie po stronie kobiety. Wielokrotnie zdarza się, że jeden z partnerów reaguje agresywnie na propozycję podjęcia terapii, zrzuca winę na drugą osobę i odmawia współpracy. W ten sposób konflikt ulega eskalacji i sytuacja wydaje się być bez wyjścia.

Dla kogo przeznaczona jest terapia par?

Terapia par to szansa dla osób, które w związku:
1. doświadczają poważnego kryzysu,
2. doświadczają silnego uczucia zazdrości, braku zaufania, zdrady,
3. często się kłócą i krzywdzą nawzajem,
4. chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek,
5. mają poczucie, że przeszłe związki mają zbyt duży wpływ na obecną relację,
6. zastanawiają się, czy zostać razem, czy też lepiej się rozstać,
7. nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
8. przeżyły traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne,
9. przeżywają zmiany (np. urodzenie lub dorastanie dziecka, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego z partnerów).

W czym może pomóc terapia?

Terapia par pomaga:
· zrozumieć zachowanie partnera,
· zrozumieć potrzeby swoje i partnera,
· uzmysłowić sobie rozczarowania i lęki,
· wyrazić swój gniew,
· rozpoznać irracjonalne oczekiwania w stosunku do partnera,
· rozwiązać nieporozumienia.

Jak przekonać partnera do terapii?

Podstawą i warunkiem terapii jest gotowość obojga partnerów do zaprowadzenia w związku zmian. Jeśli to ty nalegasz na terapię, a partner jest jej raczej niechętny, musisz bardzo zdecydowanie wyrazić swoje zdanie i uzmysłowić mu, że od terapii zależy przyszłość waszego związku. Jeśli partner mimo wszystko wzbrania się przed wizytą u terapeuty, przekonaj go na początku do indywidualnej rozmowy z psychologiem. Może tą drogą uda się go przekonać do wzięcia udziału w terapii par.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB