Businesswoman czy Matka Polka?

Businesswoman czy Matka Polka?

Współczesna kobieta często zmuszona jest godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Z jednej strony musi więc sprostać wymaganiom otoczenia, oczekującego poświęcenia się opiece nad dziećmi, z drugiej zaś dostosować się do standardów rynku pracy, stawiającego na pełną dyspozycyjność i zaangażowanie. Portal randkowy eDarling zapytał singielki w wieku 25-40 lat o ich przekonania i obawy związane z łączeniem kariery zawodowej z wychowaniem dzieci.

Według danych GUS z 2012 r. na temat polskiego rynku pracy aktywność zawodowa kobiet w naszym kraju wciąż jest niższa w stosunku do średniej unijnej. Niemniej jednak wskaźnik zatrudnienia kobiet wciąż wzrasta i nie da się zaprzeczyć, że Polki podbijają rynek pracy: Coraz częściej zajmują stanowiska kierownicze, a ich wynagrodzenie coraz bardziej dorównuje zarobkom mężczyzn. Nic więc dziwnego, że wzrastająca aktywność kobiet wywołuje dyskusje społeczne na temat podziału ról w rodzinie. Same kobiety zaczynają także coraz bardziej świadomie planować założenie rodziny, zdając sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z jednoczesnym zdobywaniem kariery zawodowej i realizowaniem się w roli matki.

Aż blisko 90% singielek biorących udział w ankiecie eDarling przyznało, że życie rodzinne jest dla nich tak samo ważne jak rozwój zawodowy. Z drugiej jednak strony 60% ankietowanych pań jako swoją największą obawę związaną z założeniem rodziny postrzega konieczność pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Ponad połowa kobiet uważa, że największy problem dla aktywnych zawodowo mam stanowi brak czasu dla siebie. Współczesne singielki oczekują także wsparcia od partnera. Blisko 80% ankietowanych przyznało, że liczy na równy podział obowiązków związanych z wychowaniem dzieci. Jedynie co 10 pani jest zdania, że jest to głównie rola kobiety.

Obecny ciągle w społeczeństwie stereotyp „Matki Polki“ odczuwają w sposób szczególny singielki. Zdaniem dwóch trzecich ankietowanych polskie społeczeństwo ciągle negatywnie postrzega kobiety, które stawiają na karierę, a nie na życie rodzinne. Nawet w otoczeniu bliskich i znajomych ponad połowa kobiet odczuwa presję z faktu bycia singielką. Zapytane osoby stwierdziły także, że w porównaniu do żon i matek postrzegane są negatywniej: Jako osoby, którym nie udaje się znaleźć partnera. Jednak co ciekawe, ankietowane nie uważają, że zmiana w podejściu społeczeństwa pozwoliłaby kobietom na pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym. Zdaniem blisko połowy pań istotniejsza w tej kwestii byłaby zmiana nastawienia ze strony pracodawców.