„Randki w wielkim mieście” – konkurs!

Randki w mieście

„Kobieta po czterdziestce. Rozwiedziona. Z dzieckiem. Bez szans na nową miłość? Nic podobnego! (…) wirtualna przestrzeń daje szanse na nowe przyjaźnie, związki, emocje.” 1 O tym przekonacie się, czytając książkę Agi Szymańskiej pt. „Randki w wielkim mieście” – w naszym konkursie macie okazję ją wygrać!

Zbliża się Dzień Matki – z tej okazji postanowiliśmy zaprezentować Wam nasz konkurs, w którym możecie wygrać 1 z 3 E-book’ów z książką „Randki w wielkim mieście”. Odpowiedz na pytanie:

Czy będąc samotnym rodzicem zdecydowałbyś się na szukanie partnera na portalu eDarling? Tak, nie? Uzasadnij dlaczego.

Jesteście ciekawi, jak ktoś inny opisuje swoje doświadczenia związane z portalem randkowym? Zachęcamy Was do sięgnięcia po książkę Agi Szymańskiej „Randki w wielkim mieście”, która w ciekawy sposób i z dozą humoru opisuje wirtualny świat randek.

Oto jeden z fragmentów książki:

„Loguję się co kilka dni, czytam profile, wszystkie wydają mi się jakieś dziwne. Rzadko kto umieszcza tam zdjęcia dla samego przedstawienia się. Raczej po to, by się pochwalić, dlatego jest tam np. wielu nurków, paralotniarzy, surferów. Inni panowie właśnie lecą na paralotni albo samolotem, a pasażer z boku robi fotkę, kilku stoi przed piramidą albo siedzi na wielbłądzie, lub stoi w cieniu palmy. No cóż, widzę, że aby im dorównać, to powinnam chociaż pojechać na rondo de Gaulle’a i sfotografować się czym prędzej pod palmą. Szkoda, że jest zima, bo zabrałabym leżak 🙂

I jak tu kogoś wybrać? Skąd mogę wiedzieć, czy ten facet będzie tak samo dobrze wyglądał przy stoliku, jak na wielbłądzie?”2

Czy będąc samotnym rodzicem zdecydowałbyś się na szukanie partnera na portalu eDarling? Tak, Nie? Uzasadnij dlaczego.

Ponadto prezentujemy Wam również nasz wywiad z autorką książki:

1. Opisuje Pani w swojej książce doświadczenia kobiety po rozwodzie, która szuka miłości na portalu randkowym, dlaczego wybrała ona ten sposób Okładka książkiposzukiwań? Szukanie partnera za pomocą randek internetowych?

Aga Szymańska: W związku z licznymi obowiązkami tj. pracą zawodową, opieką nad dzieckiem samotna kobieta nie ma możliwości prowadzenia bujnego życia towarzyskiego. Poza tym w naszym kraju jest przyjęte, że ludzie po 40-ce raczej nie chodzą do klubów czy dyskotek. W związku z tym zdecydowanie łatwiej jest skorzystać z portalu, który tematycznie skupia ludzi poszukujących kogoś bliskiego, a jednocześnie obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

2. Czy Pani zdaniem znajomości nawiązane online różnią się od tych rozpoczętych w sposób tradycyjny?

A.Sz.: Zdecydowanie tak. Przy zawieraniu znajomości w sposób tradycyjny mamy zwykle więcej informacji o poznawanej osobie i co ważne- informacji wiarygodnych, potwierdzonych przez wspólnych znajomych. W przypadku zawierania znajomości na portalu zawierzamy temu, jak przedstawia się nam całkiem obca osoba. Nie są to przez jakiś czas informacje łatwo weryfikowalne.

3. Jak się Pani wydaje, czy współczesne społeczeństwo (szczególnie starsze pokolenie) odnosi się do randkowania w sieci w sposób pozytywny czy raczej negatywny?

A.Sz.: Obserwuję, że coraz częściej starsze osoby np. z kręgu znajomych korzystają z portalu. Ludzie mają odchowane dzieci. Mają też na pewnym etapie ograniczone grono znajomych. Portal jest więc idealnym miejscem do szukania swojej drugiej połowy.

4. Pani bohaterka spotyka wiele interesujących osób na portalu randkowym, jednak nie wszystkie znajomości kończą się sukcesem. Czy uważa Pani, że gdyby bohaterka miała możliwość skorzystania z portalu oferującego test osobowości i metodę dopasowania partnerów, to miałaby większe szanse na szybsze znalezienie właściwego partnera?

A.Sz.: Z całą pewnością, jeśli ktoś ma jasno określone priorytety, co do przyszłego partnera forma testu osobowości i metoda dopasowania skróci etap zmierzający do poznania tej właściwej osoby.

5. Dlaczego Pani zdaniem wiele osób szuka miłości w Internecie?

A.Sz.: To pytanie odrobinę pokrywa się z pytaniem 1. Myślę, że możliwość korzystania z portalu jest wielkim ułatwieniem . Po pierwsze ludzie coraz dłużej pracują i mają zdecydowanie mniej czasu na życie towarzyskie. A poza tym portal jest konkretnym miejscem, skupiającym osoby poszukujące tego samego co my.

1 Informacja prasowa na temat książki Agaty Szymańskiej „Randki w wielkim mieście”, Wydawnictwo Nowy Świat

2 Fragment książki „Randki w wielkim mieście” A. Szymańska

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Konkurs o nazwie „Konkurs na dzień matki” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez firmę Affinitas GmbH, z siedzibą w Berlinie przy ulicy Kohlfurter Straße 41/43, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 115958 B przez Sąd Rejonowy Berlin Charlotenburg NIP DE263260611, zwaną dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagród, czyli 3 ebookow pt. „Randki w wielkim mieście” jest wydawnictwo Nowy Świat z siedzibą Warszawie, przy ulicy Kopernika 30 pok 18. .
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez portal randkowy eDarling. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11 maja 2015 roku do 25 maja 2015 roku. Prace nadesłana tylko w tym terminie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 26 maja 2015 roku na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.edarling.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które są aktywnymi użytkownikami portalu randkowego eDarling.
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (tj. portalu randkowego eDarling.pl ) ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 11 maja 2015 roku do dnia 25 maja 2015 roku przesyłają Organizatorowi teksty konkursowe wraz ze zgodą na opublikowanie ich na stronie www.edarling.pl oraz na stronie www.facebook.com/edarlingPL. Tematyka musi dotyczyć tematu Konkursu. Prace muszą zostać nadesłane za pośrednictwem formularza konkursowego. Termin, o którym mowa w ustępie 3.1. uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca tekst zostanie odebrana przez serwer formularza Organizatora do dnia 25 maja 2015 roku do godziny 23.59.
3.2. Jeden Uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedną pracę konkursową .
3.3. Nadesłanie prac konkursowych, o których mowa w ustępie 3.1., jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Korespondencja, o której mowa w punkcie 3.1. Regulaminu powinna także zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres korespondencyjny (pocztowy oraz e-mail), telefon kontaktowy
c) adres zamieszkania, wystarczające jest podanie tylko miejscowości
c) oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Affinitas GmbH dla celów przeprowadzenia Konkursu „Konkurs na dzień matki „.
3.4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) nadesłana przez Uczestnika praca jest dziełem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-c) poniżej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworów (np. poprzez jego skrócenie, montaż z innymi utworami i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania tekstu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisu www.edarling.pl, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu,
c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez Uczestnika utworów, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworów (np. poprzez ich skrócenie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej).

4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
4.1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci jednego z ebooków pt. „Randki w wielkim mieście”
4.2. Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
4.3. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby delegowane przez Organizatora.

5. Nagrody.
5.1. Organizator opublikuje na stronie portalu oraz na stronie Facebook portalu eDarling l listę zwycięzców Konkursu wraz z wyróżnionymi tekstami.
5.2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej oraz drogą mailową na adres email podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu.
5.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5.4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na maila lub korespondencję pocztową Organizatora z pytaniem o potwierdzenie adresu na który nagroda ma być wysłana, w ciągu 14 dni od jej przesłanie, prawo zwycięzcy do wynagrodzenia wygasa. W przypadku braku potwierdzenia adresu wysłania nagrody w wyżej wymienionym terminie, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin , z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

7. Ochrona danych osobowych.
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania i wydania nagrody na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 3.3, ustęp d) Regulaminu .
7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Affinitas GmbH.
7.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7.1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje publikację imienia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
7.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB