eDarling – szansa na rozwój w międzynarodowym zespole

eDarling – szansa na rozwój w międzynarodowym zespole

O tym, jak działa start-up i jak pracuje się w dużym, dynamicznym i międzynarodowym zespole, opowiada Xenia Bossowa – szefowa działu HR w firmie Affinitas GmbH, będącej właścicielem marki eDarling.

Witaj Xenia. Czy mogłabyś na wstępie przybliżyć nam historię eDarling? Jak doszło do powstania firmy?

Xenia Bossowa: Portal eDarling został wprowadzony na rynek w maju 2009, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Po początkowym sukcesie, założyciele zdecydowali się rozwinąć działalność także we Francji i Hiszpanii. Firma została założona w 2008 roku przez dwóch młodych przyjaciół: Lukasa Brossedera i Davida Khalil, którzy po dziś dzień są dyrektorami zarządzającymi spółki. To oni uwierzyli, że w Europie istnieje zapotrzebowanie na nową i lepszą jakość randek internetowych i doboru partnerskiego. Wtedy istniejąca konkurencja nie cechowała się zbytnią innowacyjnością.
W ciągu pierwszego roku działalności Affinitas – spółki będącej właścicielem marki eDarling – okazało się, że użytkownicy są przyciągani przez wizję platformy bezpiecznej, poważnej i stosującej naukową metodę. eDarling, jako portal nastawiony na długotrwałe związki, był dla nich doskonałym wyborem. Ponadto, wprowadzenie łatwo dostępnego Biura Obsługi Klienta, a także uproszczone i atrakcyjniejsze warunki korzystania z portalu dały eDarling przewagę nad konkurencją.

Jaki był zatem klucz do sukcesu firmy?

Sukces eDarling opierał się przede wszystkim na zdolności do szybkiej internacjonalizacji: w latach 2010 – 2013 portal, czasem pod innymi nazwami, został wprowadzony w 17 państwach europejskich i pozaeuropejskich. W przeciwieństwie do wielu innych firm międzynarodowych, Affinitas prowadzi działalność na 22 różnych rynkach narodowych z jednego tylko biurwa w stolicy Niemiec – Berlinie. Ułatwia to szybką i efektywną komunikację, przepływ pomysłów i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi działami, bezpośredni kontakt i szybki obieg informacji.

Dlaczego firma zdecydowała się na działalność w branży randek internetowych, skąd wzięło się przekonanie o dużym potencjale tego biznesu?

Dziś wszystko, co robimy, przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. W zasadzie nie ma już takiej sfery naszego codziennego życia, która nie działaby się online lub nie znalazłaby swojego odbicia w Internecie. Tak właśnie organizujemy wakacje, kupujemy ubrania, pobieramy muzykę czy filmy. Teraz nawet większość naszych znajomości – czy to przyjacielskich czy biznesowych, też przenosi się do świata online. Internet bardzo szybko stał się nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego powinniśmy odejść od podziału na randki online i offline, jedne i drugie są ze sobą powiązane i mogą się wzajemnie wzbogacać.

Jak podsumowałabyś swoje doświadczenie szefowej działu HR w eDarling?

Zaczęłam budować strukturę organizacyjną działu HR w Affinitas w 2010 roku, kiedy firma zatrudniała już ponad 100 osób. Teraz, prawie 4 lata później i z ponad 200 pracownikami więcej, z dumą prezentuję swój zespół 5 specjalistów ds. HR. Mamy usystematyzowany i dobrze działający system rekrutacji, który wciąż jest na tyle elastyczny, że odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom firmy i jej poszczególnych działów. Nauczyliśmy się także, jak skutecznie polepszać rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników, co udaje nam się mimo ograniczeń budżetowych, ale za to dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Z perspektywy czasu postrzegam ostatnie lata jako sukces w wymiarze HR, czego dowodem jest nasz filmik rekrutacyjny, imprezy firmowe, integracja nowych pracowników z zespołem, a także optymalizacja i profesjonalizacja procesów administracyjnych przy użyciu nowoczesnego oprogramowania.

Jaki jest profil kandydata, jakiego poszukujesz do pracy w Affinitas?

Rekrutujemy uzdolnione osoby, pochodzące z prawie każdego zakątka świata. Do obsługi naszych międzynarodowych platform internetowych potrzebujemy pracowników, którzy mówią różnymi językami i dobrze znają specyfikę swojego lokalnego rynku narodowego. Tacy kandydaci mogą znaleźć zajęcie w działach takich jak: business development, marketing, obsługa klienta, a także IT, designu, quality assurance. W naszej firmie wspieramy rozwój pracowników i dajemy im możliwość poszerzania swoich kompetencji. Dlatego też żeby do nas aplikować, nie trzeba mieć ukończonych żadnych konkretnych studiów z zakresu biznesu internetowego. Oczywiście niektóre stanowiska, takie jak w dziale IT, wymagają pewnej specjalistycznej wiedzy, jednak generalnie najwięcej można się nauczyć tutaj poprzez praktykę.

Komentarz: O polskim zespole w eDarling opowiada Agnieszka Kądziela, Country Manager Polska:

Do polskiego zespołu rekrutujemy rocznie wielu pracowników, zarówno do działu business development, online marketing czy też biura obsługi klienta. Pomimo rozbieżnych obowiązków na tych stanowiskach, wszystkich zatrudnionych łączy zawsze jedno: pasja do Internetu oraz chęć pracy w międzynarodowym środowisku. Osoby te nie tylko korzystają na co dzień z portali społecznościowych, ale także są świadome roli Internetu we współczesnym świecie, znają wiele stron internetowych i blogów, a także same tworzą je w wolnym czasie. Praca w start-upach wiąże się z jednej strony z bardzo szybkim zdobywaniem wiedzy oraz możliwością awansu, z drugiej zaś, z koniecznością dostosowania się do często zmieniającego się planu dnia oraz umiejętności wartościowania obowiązków, w zależności od specyfiki realizowanego projektu. Osoby, które preferują zadaniowy tryb pracy, w stałych godzinach od 8 do 16, mogą mieć trudności w odnalezieniu się w bardzo dynamicznym i ekscytującym środowisku pracy, jakim jest start-up.