Wymiary osobowości: Sumienność

Sumienność

Jeśli już rozwiązaliście nasz test osobowości, być może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o cechach, które braliśmy pod uwagę oraz o badaniach, w oparciu o które przygotowaliśmy pytania? Przedstawiamy Wam serię artykułów poświęconych tym wymiarom osobowości, które są szczególnie istotne dla relacji partnerskich. Zachęcamy Was do odkrycia wszystkich tajników tak zwanej „Wielkiej Piątki”, do której zaliczamy: ekstrawersję, otwartość, ugodowość, neurotyczność i sumienność.

Część piąta: Sumienność

Wymiar „Sumienność” opisuje nasze nastawienie do codziennych wyzwań i obowiązków, a także określa nasz stopień motywacji i zorganizowania. Ten czynnik osobowości można zbadać za pomocą dwóch zmiennych: planowania oraz elastyczności. Z jednej bowiem strony, stopień sumienności definiuje nasz sposób organizacji i radzenia sobie z wyzwaniami, z drugiej zaś decyduje o tym, czy potrafimy podejmować spontaniczne decyzje i jesteśmy elastyczni.

Planowanie to podstawa

Osoby charakteryzujące się wysokim poziomem sumienności cenią sobie porządek oraz dyscyplinę, co w połączeniu z umiejętnościami organizacyjnymi czyni je wyjątkowo cennymi i kompetentnymi pracownikami. W miłości bardzo ważne jest dla nich ustalenie granic oraz respektowanie wszelkich ustalonych zasad przez obie ze stron, co w znaczący sposób wpływa na kształt ich relacji z innymi.

Jeśli wynik Twojego testu w części „Sumienność” bliski jest maksymalnej liczbie punktów, prawdopodobnie wysoko cenisz sobie stabilizację i pomimo, iż jesteś elastyczny wobec zmian, nie lubisz improwizować. Liczy się dla Ciebie przede wszystkim gruntowne przygotowanie oraz ambicja w dążeniach do celu.

Mix sumienności i spontaniczności

U niektórych osób sumienność przejawia się w sposób bardzo harmonijny, zupełnie tak jakby znalazły one złoty środek pomiędzy dwoma ekstremami: skrupulatnym planowaniem oraz całkowitą spontanicznością.

Jeśli Twój wynik testu jest bliski środka skali, zapewne masz tendencje do odnajdywania harmonii pomiędzy rozwagą a nieostrożnością. Osoby o podobnym usposobieniu w najistotniejszych dla nich kwestiach kierują się zazwyczaj stałymi zasadami. Natomiast w pozostałych sytuacjach potrafią wykazać się znaczną elastycznością. Może się zatem zdarzyć, że ich bardzo logiczny i poukładany plan dnia zostanie nagle zburzony przez jedną spontaniczną decyzję. Bardzo możliwe, że odłożysz zaplanowane na konkretną datę sprzątanie mieszkania, jeśli stwierdzisz, że szkoda na to czasu w słoneczny dzień.

Życie w beztroskim chaosie

Osoby, które odznaczają się niskim poziomem sumienności, mogą być często postrzegane jako beztroskie i nie dbające o jakiekolwiek zasady. Co prawda nie lekceważą powierzonych im zadań, jednak takie szczegóły jak „kiedy” oraz „w jaki sposób” się z nich wywiążą jest już sprawą drugorzędną. Ludzie o podobnym usposobieniu są bardzo elastyczni i szybko przystosowują sie do wszelkich zmian.

Jeśli należysz do tej grupy, Twój typowy dzień prawdopodobnie w dużej mierze zależy od improwizacji i spontanicznych decyzji. Co za tym idzie, wykonując swoje obowiązki nie zawsze jesteś konsekwentny, co sprawia, iż niektórzy mogą odnieść wrażenie, że nie zawsze można na Tobie polegać.

Na szczęście swój brak sumienności umiejętnie rekompensujesz kreatywnością i niekonwencjonalnym, oryginalnym podejściem do problemów życia codziennego. W Twoim słowniku trudno znaleźć słowa takie jak „rutyna” czy „nuda”. Możesz polegać na swojej nieprzeciętnej wyobraźni oraz umiejętności improwizowania w każdej sytuacji.

Powyżej opisaliśmy dwa przeciwstawne bieguny sumienności. Nasza charakterystyka stanie się jednak pełna dopiero wtedy, gdy przedstawimy ją w kontekście czterech pozostałych czynników osobowości. Pozwoli to uzyskać wielowymiarowy obraz charakteru. Zachęcamy Was zatem do dalszej lektury i do ponownego przyjrzenia się wynikowi rozwiązanego przez Was testu. Koniecznie sprawdźcie, do której z grup się zaliczacie i dowiedzcie się czegoś więcej o sobie!

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB